110 megawatt – Åseda Värme slår alla rekord!

Under 2014 har Åseda Värme & Sanitet installerat värmepumpanläggningar till en total effekt av drygt 4 megawatt (MW). Samtidigt kan vi konstatera att vi under 2014 slagit alla rekord – vi har sedan 1976 installerat 110 MW värmepumpeffekt i villor och flerfamiljshus i vårt närområde! Detta är vi förstås mycket stolta och glada över och tittar vi i orderboken ser 2015 minst lika spännande ut. Framförallt handlar detta om att flerfamiljshusen i allt större utsträckning överger fjärrvärmen som värmekälla och istället installerar en bergvärmeanläggning. Med snart 40 års erfarenhet i ryggen står vi väl rustade att möta dessa behov, och vi uppdaterar kontinuerligt vår kompetens i alla avseenden.

Våra senaste två stora uppdrag är bergvärmeanläggning med 2 st Thermia Mega 80 (160 kW) vid om- och tillbyggnad av Olofsgårdens äldreboende i Åseda (här ingår också komfortkyla som inkopplas till bergvärmekollektor) samt vid nybyggnad av produktionslokal för Ekeforshus, Anebyhusgruppen AB.

Med detta ber vi på Åseda Värme & Sanitet att få tacka våra fantastiska kunder för ett magiskt år och vi ser fram emot nya utmaningar 2015.

26 januari 2015