Försäljningen av värmepumpar ökar

Under 2016 minskade den totala försäljningen av värmepumpar något, möjligen bidrog de ändrade reglerna för rotavdrag till avmattningen. Nu ser vi återigen en ökning och siffrorna för första kvartalet 2017 visar att den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige ökade med 10 procent. Villavärmepumparna ökade med 11 procent och fastighetsvärmepumparna 14 procent.

Värt att notera är att trots en vikande totalmarknad 2016 fortsatte segmentet fastighetsvärmepumpar att öka och vi ser nu att den ökningen håller i sig 2017 samtidigt som även villamarknaden glädjande nog kommit igång igen.

 

Thermia-Mega-AF_100x50_ID16

20 april 2017