Solcellshybrid – få ut mer av solen

Under våren 2014 startades vår egen solcellshybridanläggning i Åseda. Anläggningen ingår i ett forskningsprojekt för Linnéuniversitetet samt föreningen Goda Hus och det sker en kontinuerlig uppföljning av driften.

Vad är solcellshybrid?

Ett system med solhybrid producerar både el och värme samtidigt. Hybriden består av en solcell med vätskekyld baksida. Solcellspaneler tappar nämligen effekt vid höga temperaturer och vid kylning ökar man effekten och får ut mer ström. Kan temperaturen på solcellen sänkas till 5 – 10 grader ökar avgiven energi med ca 10 – 15%. Dessutom tar man tillvara på värmen som avleds genom vätskekylningen, denna energi kan användas till att värma tappvarmvatten eller ladda borrhålet om man har bergvärme, vilket innebär bättre verkningsgrad för värmepumpsanläggningen.

  • En vanlig solcell har en verkningsgrad på ca 20%
  • En solfångare har en verkningsgsgrad på ca 60%
  • En solhybrid har en verkningsgrad på upp till 90%
  • 1 kvadratmeter solcell producerar ca 160 w/tim en solig dag vid temp. ca 20 grader

För en normalstor bostad bör ytan på solhybriden vara minst 12 kvm. 12 kvm avger ca 2 kW/tim samt 1 kW/tim till köldbärare bergvärme soliga dagar.

Installationskostnaden är ca 6 – 10.000 kronor/kvm beroende på förutsättningarna.

Solcellerna avger energi till eget elnät i första hand samt eventuellt överskott till det fasta elnätet. Elleverantören är tvungen att köpa tillbaka el.

Det finns i dagsläget statliga bidrag att söka för installation. Energimyndigheten har lagt fram ett förslag om att fastigheter som installerar ovanstående hybrider får en kreditering av moms samt energiskatt på övrig el som förbrukas i fastigheten. (Gäller fastigheter med max huvudsäkring 50 ampere).

 

 

 

21 maj 2014