Thermia Mega och solhybrid på äldreboendet Olofsgården

Med detta solcellshybridsystem möjliggörds lagring av solvärme i bergvärmeanläggning. Även under stora delar av vinterhalvåret hjälper solvärmen till att förvärma köldbärarare så att värmepump effektiviseras och på så sätt får en bättre verkningsgrad och förbrukar mindre el. Resultatet bli bästa tänkbara driftekonomi. Anläggningen vid Olofsgården är försedd med mätutrustning så att alla driftdata kan kontrolleras och bokföras.

Fakta om anläggningen

Solceller monteras på taket med en total effekt på 45 kW. Värmepumpar av typen Thermia Mega med en  total effekt av 170 kW. De hämtar sin energi från sammanlagt 2500 meter energibrunnar. Kylning av lokalerna sker via passivkyla som kopplas till samtliga ventilationsaggregat. Vidare slopas befintliga köldmediekylare från kyl- och frysmaskiner i storkök, överskottsenergin överförs till bergvärmekollektorn.

Bergvärmepumparna ersätter ca 95 % av energibehovet.

Kostnad för komfortkyla (energiförbrukning cirkulationspump 600kWh/år)

Drivenergi värmepumpar ca 190.000 kWh/år

Inköp fjärrvärme ca 50.000 kWh/år

Besparing är ca 500.000 kWh/år

Dessutom kan man tillgodoräkna sig den energi solcellerna producerar, ca 46.000 kWh/år till elnätet och 50.000 kWh/år till bergvärmekollektorerna.

5 januari 2016