Trygghet vid åsknedslag

Thermia har utökat trygghetsförsäkringen för värmepumpar ytterligare – nu täcker försäkringen även skador vid åsknedslag. Åsknedslag har fram tills nu inneburit en lika oväntad som otrevlig extrakostnad för slutkonsumenten, men som Thermiakund får man nu alltså ersättning även när värmepumpen skadas vid åsknedslag.

- Det är viktigt för oss att ligga i frontlinjen även inom detta område, för att ytterligare förstärka tryggheten för våra kunder, säger Christer Jensmar, försäljningschef för Thermia i Sverige.

Thermias trygghetsförsäkring, som täcker hela värmepumpen, är en av branschens längsta och utökades nyligen till 14 år. För privatpersoner ingår de sex första åren i köpet av värmepumpen, och kunden väljer sedan själv årsvis om försäkringen ska förlängas upp till totalt 14 år. Trygghetsförsäkring är ett komplement till kundens villa-, hem- eller fritidshusförsäkring och ger kunden ersättning för självrisk samt för den eventuella avskrivning som försäkringsbolaget gjort på produkten. Åskskadeskyddet ingår nu även i Thermias frivilliga Trygghetsförsäkring för juridisk person.

20 juni 2014