Värmepumpförsäljningen ökade 2013

Efter en svacka har värmepumpförsäljningen i Sverige vänt uppåt. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av bergvärmepumpar med 22% jämfört med samma period 2012.

För segmentet fastighetsvärmepumpar ökade marknaden med 27% sista kvartalet, men på grund av minskad försäljning första halvåret hamnar sammanställningen för fastighetsvärmepumpar totalt 2013 på minus 5%.

Trots den inledningsvis dåliga försäljningen av värmepumpar blev 2013 ett bättre år för värmepumpindustrin än 2012. Totalt ökade försäljningen med 4% (bergvärmepumpar +2%, frånluftsvärmepumpar +9%, luft-vattenvärmepumpar +2%).

Värdet av värmepumpförsäljningen* i konsumentled under 2013 beräknas uppgå till 5,7 miljarder kronor.

* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.

Källa: SVEP, Svenska Värmepumpföreningen

21 februari 2014