Aktuellt

Projekt Willo AB, Växjö

Åseda Värme & Sanitet har fått en order på värmepump- och vs-installation vid tillbyggnad av Willo AB i Växjö. Bergvärmeanläggning bestående av 3 st värmepumpar Thermia Robust Eco med totalt 2500 meter borrning. Värmepumpar och borrhål värmer och kyler tillbyggnad samt värmer del av befintlig byggnad. Passiv kyla kopplas till ventilationsanläggning. Förslag med passiv kyla… Läs mer »

Åseda Värme – Thermias största återförsäljare 2013

Sveriges största återförsäljare av Thermia värmepumpar 2013. För 21:a gången sedan 1992 har Åseda Värme & Sanitet tagit förstaplaceringen som största återförsäljare av värmepumpar från Thermia. Ett starkt varumärke och att ständigt arbeta med kunden i fokus är en del av framgången. Både produkter och marknaden utvecklas. Effektivare och smartare värmepumpar, kostnadsmedvetna kunder och ett… Läs mer »

Service av vattenfilter och värmepumpar

För att fungera optimalt behöver utrustningen ses över då och då. En vattenreningsanläggning som underhålls dåligt medför inte bara sämre vatten utan också högre driftskostnader då filtermassorna förbrukas snabbare och slitaget på befintliga installationer kan bli stort. Värmepumpar kräver förhållandevis lite underhåll, men med återkommande tillsyn minskar du risken för oväntade fel och säkerställer maximal… Läs mer »

Nya Thermia Robust Eco

Den nya fastighetsvärmepumpen Thermia Robust Eco är det självklara valet för större fastigheter med avancerade värmesystem och extra höga krav på funktionalitet. Tack vare den nyutvecklade kylkretsen har årsvärmefaktorn förbättrats med ända upp till 24% jämfört med föregångaren Thermia Robust. Thermia Robust Eco finns i effektstorlekarna 22, 26, 33 och 42 kW. Den kan dessutom… Läs mer »

Bergvärme och solceller i Uppvidingehus nyproduktion

När Uppvidingehus bygger tandläkarklinik och lägenheter i Lenhovda blir det kommunens första stora bygge med solenergi i kombination med bergvärme. Robust Eco, den senaste fastighetsvärmepumpen från Thermia, kommer delvis att drivas av el från solcellerna. Värmepumpen kommer förutom att ge värme även fungera som kylanläggning sommartid. Idag värms 30 procent av Uppvidingehus bestånd med värmepumpar,… Läs mer »

SVAB i Alstermo satsar på bergvärme

Svensk Vattenskärning i Alstermo har flyttat och rustar upp sin nya fabrikslokal. Som värmekälla har man valt att satsa på bergvärme. Anläggningen består av två stycken värmepumpar av Thermias nya modell Robust Eco med totalt 2200 meter bergborrning. Anläggningen kommer även att användas som kylning i produktionsprocessen. Svensk Vattenskärning hade redan tidigare en Thermia bergvärmeanläggning… Läs mer »

Lansering av Thermia Aura luft/luftvärmepump

Nyligen lanserades Thermia Aura, en effektiv luft/luftvärmepump byggd för vårt nordiska klimat som levererar energieffektiv värme till ner mot -30 grader och som även ger behaglig kyla varma sommardagar. – Thermia Aura kan mer än halvera din uppvärmningskostnad – En hetgasslinga förhindrar isbildning i botten av utomhusdelen – Funktion för underhållsvärme +10 grader. Håller torrt… Läs mer »

Witalabostäder hösten 2013

Witalabostäder uppdaterar värmepumpanläggningar vid serviceboende i Stenberga (Näverbyn) och Nye i Vetlanda kommun. Vi fick förtroendet att utföra nya värmeanläggningarna bestående av Thermia Robust värmepumpar med nya styrdatorer samt varmvattenberedare. Befintlig bergvärme kompletteras med ytterligare bergborra. Vi påbörjade arbetet i augusti månad och anläggningarna färdigställdes i mitten av september 2013.  

Wirtgen Sweden – nybyggnad industrilokal

Wirtgen Sweden AB bygger nya industrilokaler i Alvesta. Bygget omfattar ca 3000 kvm. Åseda Värme & Sanitet installerar Thermia bergvärmeanläggning med passiv kyla för bästa driftsekonomi och komfort. Wirtgen Sweden är ett dotterbolag inom Wirtgen Group. Wirtgen är teknikledande inom branschen och erbjuder lösningar för mobila maskiner till vägbyggnad, vägunderhåll samt utvinning och framställning av mineraler.

Nyhet! 10 års garanti på varmvattenberedaren

Thermia förbättar kvaliteten ytterligare och förser villavärmepumparna med en nyutvecklad varmvattenberedare. Samtidigt introduceras en för branschen unik 10-årig garanti för den nya varmvattenberedaren, som från och med 2013-02-01 är standard i Thermias samtliga villavärmepumpar med enkelmantlad beredare. Med 10 års garanti på den nya varmvattenberedaren stärks Thermias trygghetspaket ytterligare, vilket gör Thermias värmepumpar till ett… Läs mer »