Comfort Trygghetsförsäkring

Med Comforts trygghetsförsäkring behöver ni inte oroa er för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ert hem. Genom vår Trygghetsförsäkring får ni ersättning för den självrisk och den avskrivning som ni betalar genom din villaförsäkring. Försäkringen gäller i sex år från och med den dag vi tar emot din ansökan. Förutsättningen för att ni skall kunna teckna en Trygghetsförsäkring är att er hem/ villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada. Det bästa med denna försäkring är att den ingår och kostar inget extra för er som uppfyller nedanstående kriterier.

Comfort Trygghetsförsäkring gäller:

  1. VVS-installationer och kringarbeten utförda av ett Comfortföretag till ett värde av minst ett halvt basbelopp, och högst 10 basbelopp under sex år.
  2. Skada som ditt ordinarie försäkringsbolag reglerat som en maskinskada/ vattenskada. Du ska också med anledning av skadan betala en självrisk och/ eller avskrivning. Mindre skador som hamnar under din villaförsäkrings självrisk omfattas alltså inte.

Comfort Trygghetsförsäkring ersätter:

    1. En självrisk upp till 5000 SEK
    2. En avskrivning/ åldersavdrag upp till ett basbelopp

Försäkringsbolag

Bakom Comforts Trygghetsförsäkring står Zurich Försäkring, ett av Sveriges och Europas största försäkringsbolag.

Inget krångel

Vår Trygghetsförsäkring är enkel att hantera, så snart ditt villaförsäkringsbolag har reglerat skadan skickar du en kopia på skaderegleringen till oss. Där ska det tydligt framgå hur mycket ni har betalat i självrisk, eventuell avskrivning samt skadedatum och att det rör sig om en maskinskada/vattenskada. Sedan ersätter vi er direkt.