Anebyhusgruppen satsar på miljövänlig uppvärmning och bästa totalekonomi

I Anebyhusgruppen, med huvudkontor i Åseda och Aneby, ingår husmärkena Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus. Man befinner sig i en stark expansiv fas och har i nuläget ca 200 anställda med en omsättning på runt 600 mkr.

Man satsar på en genomgående miljövänlig och kostnadseffektiv energilösning i sina kontors- och produktionslokaler:

Huvudkontor Åseda

Tidigare uppvärmning fjärrvärme 75.000 kwh/år  Besparing genom bergvärmepumpinstallation ca 50.000 kWh/år samt komfortkyla utan kostnad. Värmepumpar: 2 st Thermia Inverter L. Värmepumpanläggningen betjänar även pågående tillbyggnad samt passiv kyla i hela byggnaden. Anläggningen beräknas tas i drift mars 2017.

 

Åsedafabriken

Produktionslokal ca 4000 m2.  Besparing 350.000 kWh/år jämfört med fjärrvärme.

Värmepump: 2 st Thermia Mega XL. Anläggning tagen i drift april 2015.

 

Rudafabriken

Produktionslokal ca 5000 m2.  Tidigare uppvärmning spån– och elpanna.  Energibehov  ca 700.000 kWh/år. Besparing ca 500.000 kWh/år. Värmepump: 2 st Thermia Mega XL. Idrifttagen 2016.

 

Modulhusfabriken Klöverfors/Åseda

Produktionslokal ca 4500 m2. Tidigare uppvärmning spånpanna. Energibehov ca 650.000 kWh/år. Besparing ca 450.000 kWh/år. Värmepump: 2 st  Mega XL. Idrifttagen 2016.

Personalhus & kontor 500 m2. Tidigare uppvärmning spånpanna. Energibehov ca. 70.000 kWh/år. Besparing ca 50.000 kWh/år. Värmepump Inverter L. Idrifttagen 2016.

 

30 december 2016