Säker Vatten – en trygghet för dig

När du skall renovera eller bygga nytt är det många beslut som skall fattas. Ett av dem är valet av hantverkare som skall utföra dina rörarbeten. Genom att välja en installatör som är auktoriserad av Säker Vatten säkerställer du att du får en installation som följer lagkraven och går att försäkra.

Åseda Värme & Sanitet AB är sedan 2006 ett av Säker Vatten auktoriserat företag.

13 september 2017