Stor energibesparing med bergvärme i Västervik

Sandbergs Fastigheter är ett lokalt familjeägt fastighetsbolag i Västervik med fastigheterna placerade i och kring Västerviks absoluta centrum. Fastigheterna är väl underhållna och består av både lägenheter och lokaler för komersiellt bruk.

Sandbergs Fastigheter har satsat på energieffektivisering, senast i stationshuset i Västervik där en bergvärmeanläggnin från Thermia beräknas ge en årlig besparing på 135.000 kWh.

 

Sandbergs Fastigheter på Facebook

8 december 2017