Thermias största återförsäljare 2016!

När försäljningen för år 2016 summeras hamnar återigen Åseda Värme & Sanitet på förstaplatsen bland Thermias återförsäljare.

Med vår mångåriga erfarenhet, goda rykte och kompetent personal har vi lyckats ta positioner på en vikande marknad.

 

Den samlade försäljningen av värmepumpar i Sverige visade både en positiv och negativ trend 2016 – försäljning till villor minskade medan fastighetsvärmepumparna ökade. Den minskade försäljningen till villor kan till viss del hänga samman med regeringens beslut om nya regler för Rotavdraget. Ökningen av försäljningen av större anläggningar förklaras helt enkelt av att allt fler fastighetsägare upptäcker att värmepumpen är det bästa alternativet, ekonomiskt såväl som miljömässigt.

Nu fokuserar vi på ett nytt spännande år och med hårt arbete och marknadsledande produkter siktar vi på att behålla vår tätposition!

12 januari 2017