Miljö & Kvalitetspolicy

Miljö & Kvalitetspolicy

AB Åseda Värme & Sanitet har följande miljö- och kvalitetspolicy

AB Åseda Värme & Sanitet skall med god lönsamhet, hög kvalitet och adekvat miljöanpassning, utföra VVS-installationer och tjänster inom vår specialkompetens till alla våra kunder.

Vi inser vikten av att inom samtliga våra verksamhetsområden säkerställa att alla levererade produkter, vår försäljning och service motsvarar krav, specifikationeroch förväntningar hos kunder och andra intressenter.

Vår strävan är också att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkan från vår verksamhet samt att säkerställa en god arbetsmiljö. Därför definierar och fastställer vi mål och rutiner/instruktioner för de moment i verksamheten, som påverkar våra möjligheter att leva upp till denna policy.

Som medlem i VVS-Företagen, SKVP och COMFORT kommer vi att delta i branschens gemensamma arbetsmiljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationerna tillhandahåller.

Gällande miljölagstiftning skall följas, liksom den övriga lagstiftning som branschen har att rätta sig efter.

Genom att systematiskt arbeta för ständiga förbättringar vill vi efter hand effektivisera vårt verksamhetssystem. Detta skall leda till att varje uppgift vi utför, som individer eller projektgrupp, blir en god referens för ytterligare affärer.

Ladda ner som PDF: ISO9001

Ladda ner som PDF: ISO14001

Ladda ner som PDF: Incert C784

/ Jan Johansson, Verkställande Direktör