Välj rätt värmekälla

Det finns många faktorer att väga in. Nedan får du en översikt. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt val.

 • Bergvärme

  Bergvärme

  • Det behövs ingen stor tomt
  • Hålet i berget har en jämn temperatur hela året
  • Liten inverkan på tomten
  • Ger möjlighet till kyla
 • Jordvärme

  Jordvärme

  • Ingen borrning behövs
  • Lägre installationskostnad än för bergvärme
  • Markslingan har en jämn temperatur hela året
  • Ger möjlighet till kyla
 • Sjövärme

  Sjövärme

  • Ingen borrning krävs
  • Liten påverkan på tomten
  • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året
  • Ger möjlighet till kyla
 • Luftvärme

  Luftvärme

  • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra
  • Lägre investeringskostnad
  • Ingen påverkan på tomten
  • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunen

Har du direktverkande el?

Läs mer om att byta från direktverkade el till vattenburet värmesystem