Trygghetsförsäkring

Så här fungerar trygghetsförsäkringen

När du köper en värmepump från Thermia ingår en 6-årig Trygghetsförsäkring.Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghetsförsäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag. Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

Vill du ha förlängt skydd? Du väljer själv om du vill förlänga försäkringen – ett år i taget - och därmed få en total trygghet på hela 16 år. Du får erbjudande om förlängning när värmepumpens sexårsdag närmar sig.

*Trygghetsförsäkringen träder endast i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.