Luftvärme

Med luftvärme tillvaratas energi från uteluften, ett bra alternativ för dig som inte kan eller får borra. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul.

För att få ett komplett uppvärmningssystem, som ger både värme och varmvatten till ditt hem, krävs det att luftvärmepumpen är en s k luft/vatten-värmepump. (Om du använder luft/luft-värmepump däremot tillför du enbart varmluft till ditt hus, alltså inget varmvatten).

Se en film om luftvärme

Nedan kan du se en instruktionsfilm om hur luftvärme fungerar.