För dig med direktverkande el

konvertering

Att byta från direktverkade el till vattenburet värmesystem

Om du har ett hus med direktverkande el och är intresserad av att skaffa värmepump, så kan du välja att konvertera till ett vattenburet system. Detta byte innebär förvisso en extra investering men gör samtidigt att du sänker driftkostnaden och höjer värdet på huset.

En investering som ger valmöjlighet

Genom att konvertera till ett vattenburet värmesystem sänker du inte bara din driftkostnad, du ökar även värdet på ditt hus (en undersökning från Mäklarsamfundet visar att direktverkande el är det minst populära uppvärmningsalternativet vid husköp, medan värmepump påverkar köpintresset mest). Med ett vattenburet värmesystem finns även möjlighet att i framtiden välja andra typer av uppvärmningskällor, om man av någon anledning skulle vilja det.

Så här går det till

Vid konvertering från direktverkande el till vattenburet system byts samtliga element i huset ut mot vattenelement och nya ledningar dras i huset. I vissa fall kan det räcka med att endast byta ut delar av värmesystemet. Ett vanligt alternativ vid konvertering är att installera fläktelement, så kallade fläktkonvektorer, som kan blåsa både varm och kall luft beroende på det aktuella behovet i huset. (För att kunna blåsa kall luft krävs det att värmepumpen är utrustad med kylfunktion.)

Välj en certifierad installatör

En konvertering är relativt omfattande eftersom rör måste dras i hela huset, men väljer du en certifierad installatör som tar ett helhetsansvar, bör arbetet avklaras friktionsfritt på cirka en vecka – den exakta tiden beror på husets storlek och typ av hus.