ROT-avdrag

Rotavdrag

Utnyttja ROT- avdraget vid din värmepumps- installation

Du vet väl att du kan utnyttja ROT- avdraget vid din värmepumps- installation. Det innebär att du får dra av 30% av installationskostnaden när du köper en värmepump. Installationen klassas nämligen som ”omfattande byggnadsarbete” vid nymontering, med arbeten såsom borrning, håltagning genom väggar med mera.

Exakt hur stor besparingen blir vid en värmepumpsinstallation skiljer sig från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar mycket.

ROT-avdraget är kopplat till individen, inte till fastigheten. Detta innebär att två delägare av ett småhus under ett år sammantaget kan få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor/år (om deras sammanlagda arbetskostnader för renovering, ombyggnad och installation uppgår till minst 330 000 kronor).

Med reservation för nya lagändringar.

Läs mer om de aktuella reglerna på www.skatteverket.se