Efter köp

Vanliga frågor, efter köp

Hur mycket måste jag styra (ställa in värden) på värmepumpen under normal drift?

Svar: Efter att injustering vid installation gjorts behöver inga inställningar göras.

Hur stor risk är det att värmepumpen går sönder så jag får kallt i huset?

Svar: Då värmepumpen är utrustad med elpatron som automatiskt kopplas in om något skulle hända, behöver man inte oroa sig för detta. Statistik från försäkringsbolagen visar dessutom att Thermia ligger klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar.

Hur länge “håller” berg/mark/sjöslingan?

Svar: I praktiken hur länge som helst om ingen mekanisk åverkan sker.

Tar värmen slut om grannarna borrar?

Svar: Nej. Den värme som värmepumpen utnyttjar är solenergi som är förnyelsebar. Dock bör ett avstånd på minst 20 meter finnas mellan grannars borrhål.