Jordvärme

Förnyelsebar energi - jordvärme utvinnerenergi som kommer från solen - som ger stabil värme under många år till mycket låg kostnad.

Skiss som visar installation av jordvärme

Tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i marken

Jordvärmen innebär att värmepumpen tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en jordvärmelösning.

Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump

 • Ingen borrning behövs.
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
 • Markslingan har en jämn temperatur hela året.

Våra jordvärmepumpar

image for the product Thermia Atlas

Thermia Atlas

 • Den senaste och modernaste tekniken. Inga kompromisser - perfektion i varje detalj
 • Oöverträffad prestanda – är bland annat den första bergvärmepumpen med ett SCOP-värde >6,0
 • Den tystaste bergvärmepumpen på marknaden, med en varmvattenproduktion i en klass för sig
trending_flat Visa mer om produkten
image for the product Thermia Calibra

Thermia Calibra

 • Senaste invertertekniken ger maximal effektivitet, SCOP 5,8 och extra hög total årsvärmefaktor
 • Kan kalibrera in sig både efter ditt värmebehov och borrhål - den perfekta Utbytespumpen
 • Hög varmvattenkomfort och en av marknadens tystaste
trending_flat Visa mer om produkten
image for the product Thermia Diplomat Optimum

Thermia Diplomat Optimum

 • En trygg, effektiv och lättskött värmelösning
 • Värmepump som ger mycket för pengarna
 • Optimumteknik ökar verkningsgraden
trending_flat Visa mer om produkten
image for the product Thermia Mega

Thermia Mega

 • Den ultimata fastighetsvärmepumpen: varje detalj är exakt utformad och anpassad för att ge perfekt funktion i alla typer av fastighetslösningar
 • Varvtalsstyrd kompressor
 • Extra lätt att integrera och kombinera med andra system
trending_flat Visa mer om produkten