Hållbara energilösningar för en bättre vardag

Vi jobbar med kundens bästa för ögonen

Med bred och gedigen kunskap, samt viljan att göra det där lilla extra, genomför vi våra arbeten. För oss är det självklart att vi kommer i tid och när vi lämnar vårt arbete ser vi till att alltid städa upp efter oss.

 

Ledande inom värmepumps-installationer

Vi är rustade för alla förekommande arbeten inom värme och sanitet. Våra välutbildade montörer hjälper dig med nyinstallationer eller service av befintliga produkter. Vi har installerat drygt 15 000 värmepumpar runt om i Småland, vilket gör oss till en av de ledande aktörerna i vårt område. Företaget har en årlig omsättning om cirka 120 miljoner SEK och ca. 25 anställda.

Våra värderingar visar vägen

Ikon som symboliserar kunnande och kompetensKunnande

Vi är stolta över vårt kunnande som bidrar till hög kvalité. Kunskap växer genom att den förvaltas, delas och utvecklas hos oss. Vi är lösningsorienterade, testar nya saker, drar lärdom av varandra och utvecklas tillsammans.

Ikon som symboliserar gemenskapGemenskap

Vi respekterar varandra, skapar samhörighet genom goda relationer och en stark laganda. Tydliga mål bidrar till gemensamma resultat. Vi skapar trivsel och har roligt tillsammans med omtanke och hänsyn.

Ikon som symboliserar kundfokusKundfokus

Vi får nöjda kunder genom att samarbeta kundorienterat genom hela processen. Vi förstår kundens behov, stämmer av förväntningar och kommunicerar enhetligt. Vi levererar ett riktigt bra arbete med god service.

Ikon som symboliserar pålitlighetPålitliga

Vi är en gedigen och trovärdig samarbetspartner. Vi håller det vi lovar, är en hederlig affärspartner och arbetsgivare. Vi är en hållbar organisation med plikttrogna, skötsamma och lojala medarbetare. Våra lösningar är tillförlitliga och driftssäkra.

 

Miljö & kvalitetspolicy

Vår målsättning är att vi med hög kvalitet och adekvat miljöanpassning ska utföra VVS-installationer och tjänster inom vår specialkompetens till alla våra kunder.

Vi värnar om miljön genom att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkan från vår verksamhet samt att säkerställa en god arbetsmiljö. Därför definierar och fastställer vi mål och rutiner/instruktioner för alla moment i verksamheten som påverkar miljö och arbetsmiljö.

Som medlem i VVS-Företagen, SKVP och COMFORT kommer vi att delta i branschens gemensamma arbetsmiljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationerna tillhandahåller.

Gällande miljölagstiftning följs, liksom övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter.

Vi är certifierade enligt ISO certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.