Bidrag för energieffektivisering i småhus
Få bidrag till att energieffektivisera ditt småhus!

Få bidrag till att energieffektivisera ditt småhus!

Många småhusägare känner inte till att de kan få bidrag till att energieffektivisera. Läs med här om du funderar på att byta värmelösning i ditt hus. 

Regeringen har avsatt pengar till energieffektivisering av el- och gasuppvärmda småhus och du kan ta del av subventioneringen genom att söka bidrag hos Boverket. Du kan få upp till 50% av materialkostnaden för att byta ut direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el. 

Lägre investeringskostnad på värmepump

För den som vill byta ut nuvarande eluppvärmning kan investeringskostnaden vara avskräckande trots minskad elförbrukning. Själva värmepumpen utgör ofta en stor del av investeringen. Att kunna få bidrag på upp till 30 000 kronor för materialkostnader och möjligheten att även använda ROT-avdrag bör vara motiverande för många hushåll. 

Vilken värmelösning du väljer beror naturligtvis på många faktorer, men följande värmesystemsåtgärder kan vara stödberättigande: 

  • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
  • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel (Källa: Boverket)


 

Villkor för bidrag

Bidraget går att söka även om man kompletterar sin eluppvärmning med trivseleldning, solceller eller en luft-luftvärmepump som är äldre än 10 år.  Till kraven hör att man ska bo permanent i egenägd bostad, att installationen utförs av person med f-skattsedel. Se länk till regler och ansökan nederst på denna sida. 

Tre bidrag inom samma område

För den som uppfyller kriterierna finns tre bidrag/avdrag att söka: 

  • energieffektivisering  50 % av materialkostnad
  • förbättring av klimatskärm (fasad/tak) 50 % av materialkostnad
  • ROT-avdrag 30% av arbetskostnad

Energibidraget består av 50% av materialkostnaden och maxtaket är 30 000 kr. Bidraget går även att söka retroaktivt om din installation beställts efter den 8 november 2022. Om man får energieffektivisteringsbidrag kan man även få bidrag för så kallade klimatskalsåtgärder. I korta drag innebär det åtgärder som minskar husets värmeförluster, till exempel genom tilläggsisolering eller fönsterrenovering. Därutöver kan arbetskostnaden sänkas med hjälp av ROT-avdraget på 30% upp till 75 000 kr (2024).

Kontakta oss för mer information energieffektivisering och lösningsförslag för just ditt hus. 

För den som önskar kan vi bistå med förmånlig finansiering över 6,12, 24 månader alternativt 12 år via Wasa Kredit.

Ansökan och hålltider

Ansökan sker via Boverket och handläggs av Länsstyrelsen där du bor. Läs gärna mer om energieffektiviseringsbidraget här eller nämn att du är intresserad av detta när du ringer oss för att diskutera en lämplig värmelösning. Även om bidraget inte täcker hela din investering kan det göra det billigare att välja en energilösning av ännu bättre kvalitet. 

Viktiga hålltider:

  • Ansökan inom 4 månader efter att åtgärd påbörjas
  • Retroaktiv ansökan från den 8 november 2022 och framåt
  • Länsstyrelsens handläggningstider: varierar
  • Begäran om utbetalning senast 6 månader efter att åtgärden är klar

Läs gärna mer om regler och ansökan hos Boverket.

3 avgörande faktorer när du väljer värmepump

Dags att skaffa värmepump? Bra, då har du valt en miljö- och plånboksvänlig lösning. Men det finns saker du behöver veta innan du lägger ...

trending_flat Läs mer
Låt oss ta hand om din värmepump

Låt oss ta hand om din värmepump och göra en komplett service så du står rustad med en väl fungerande anläggning när kylan kommer. Kontak...

trending_flat Läs mer